ตารางแสดงการทูตกับจีน พ.ศ.๕๕๒-พ.ศ.๑๑๘๗

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                   

 

                                                     

Visitors: 55,673