รัชกาลที่ ๓๐ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย กรุงสานโพธิ์ ปี พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑

 

 

 

 

 

 

 

 

รัชกาลที่ ๓๐ 

มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย 

กรุงสานโพธิ์ ปี พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑

 

ปี พ.ศ.๑๕๖๙ ประชาชนไปเชิญ จักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย มาเป็น มหาจักรพรรดิ ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงสานโพธิ์(ไชยา) เป็นเหตุให้ จักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย ได้ทำพิธีมหาไชยาบรมราชาภิเษก ณ ภูเขาสุวรรณคีรี เพื่อขึ้นครองราชย์สมบัติ เป็น มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย(พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑) แห่ง สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ ว่าราชการที่ กรุงสานโพธิ์(ไชยา) เป็นรัชกาลที่ ๓๐ โดยมี เป็น จักรพรรดิ และมี

      ปี พ.ศ.๑๕๖๙ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย(พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑) ร่วมกับ อาณาจักรละโว้ ทำสงครามยึดครอง ดินแดนสุวรรณภูมิ กลับคืน

      ปี พ.ศ.๑๕๖๙ มหาราชาหลีไถตอง แห่ง อาณาจักรฉานชาติ(เวียตนามเหนือ) ทำสงครามยึดครอง อาณาจักรจามปา กลับคืน เป็นผลสำเร็จ

(จาก ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.๒๐๐๐ โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล หน้าที่ )

ปี พ.ศ.๑๕๖๙ กองทัพมุสลิม จาก อาณาจักรฆาชนี(ลุ่มแม่น้ำสินธุ) โดย สุลต่าน มาหมุด ได้ยกกองทัพเข้าโจมตีอินเดียมาแล้ว ๑๕ และครั้งที่ ๑๖ คือในปี พ.ศ.๑๕๖๙ กองทัพของ สุลต่าน มาหมุด ได้ยกกองทัพเข้าปล้นวัดทางพระพุทธศาสนา คือ วัดโสมนาท แห่ง รัฐกาฐิยาวาท สงครามครั้งนั้น สุลต่าน มาหมุด ได้ทำลายรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา ไปเป็นจำนวนมาก  

(ร.ศ.ดนัย ไชยโยธา มนุษย์กับอารยธรรมในเอเชียใต้ เล่ม ๒ พิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ หน้าที่ ๒๘๗)

ปี พ..๑๕๗๐ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย(พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑) แห่ง สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ สามารถทำสงครามขับไล่ ข้าศึกศัตรูทมิฬโจฬะ ออกไปได้เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นแคว้น กะฑาหะ (ไทรบุรี) เท่านั้น

ปี พ..๑๕๗๐ หลังจากที่ มีการประกาศพระราชนิยม ของ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย(พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑) แห่ง สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ ซึ่งได้สั่งให้ทุกแว่นแคว้น ทำการสวดมนต์ เพื่อเพิ่มบารมีให้กับ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย(พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑) อีกครั้งหนึ่ง มีการค้นพบจารึกอีกหลักหนึ่ง ที่ อาณาจักรละโว้ มีบันทึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ.๑๕๗๐ มีคำแปลว่า...

...ศักราช ๙๔๗ (..๑๕๗๐)……….แรม……..เดือน ๓  มีพระนิยมว่า……….ดาบสทั้งหลาย  อย่า……..ร่องน้ำ……….อย่าให้ควายหมู  แพะ  ไก่  ลิง  เข้าไปในสถานที่เหล่านี้………บัณฑิตเหล่านั้น…………ศักราช…….(๙๔)๗  คือ…….วันพฤหัสบดี...

ปี พ..๑๕๗๐ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย(พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑) แห่ง สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงสานโพธิ์(ไชยา) สามารถทำสงครามขับไล่ ข้าศึกศัตรูทมิฬโจฬะ ออกไปจากดินแดนสุวรรณภูมิ ได้เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น แคว้น กะฑาหะ(ไทรบุรี) เท่านั้น

 

ปี พ.ศ.๑๕๗๑ มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย(พ.ศ.๑๕๖๙-๑๕๗๑) ส่งกองทัพเข้าทำสงครามยึดครอง แคว้นกะฑาหะ(ไทรบุรี) ผลของสงคราม มหาจักรพรรดิพ่อศรีสงครามวิชัย สวรรคต ในสงคราม

Visitors: 55,671