รัชกาลที่ ๙ มหาจักรพรรดิพ่อกิติ(กุณลนพ) กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) ปี พ.ศ.๑๓๖๙-๑๓๗๐

 

 

 

 

 

 

 

 

รัชกาลที่ ๙ 

มหาจักรพรรดิพ่อกิติ(กุณลนพ) 

กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) ปี พ.ศ.๑๓๖๙-๑๓๗๐ 

 

ปี พ.ศ.๑๓๖๙ จักรพรรดิพ่อกิตติ(กุณลนพ) พระราชโอรส ของ มหาจักรพรรดิสิริกิตติ และ พระอนุชา ของ พ่อพระใหญ่ เสด็จมาจาก เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมกับ เจ้าคุณอรรณพ(พระราชโอรส ของ พ่อกิติ) เพื่อทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ และทำพิธีมหาไชยาบรมราชาภิเษก ขึ้นครองราชย์สมบัติเป็น มหาจักรพรรดิพ่อกิตติ(พ.ศ.๑๓๖๙-๑๓๗๐) โดยมี จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร เป็น จักรพรรดิ และมี นายกพ่อคุณอรรณพ เป็น นายก ของ สหราชอาณาจักรเสียม กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) เป็นรัชกาลที่ ๙

      ปี พ.ศ.๑๓๖๙ จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร พร้อมกับ เจ้าพระยาพาลใหญ่ เสด็จไปว่าราชการ ณ เมืองนครศรีธรรมราช ตามราชประเพณี โดยมี เจ้าพระยาศรีพาลกลาง และ เจ้าพระยาศรีพาลเล็ก ซึ่งเป็นพระราชโอรส ของ จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร เป็นแม่ทัพใหญ่อยู่ที่ กรุงศรีโพธิ์(ไชยา)

ปี พ.ศ.๑๓๖๙ มหาจักรพรรดิพ่อกิติ(พ.ศ.๑๓๖๙-๑๓๗๐) หรือ มหาจักรพรรดิกุณลนพ สร้างเทวรูป มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ ตามที่ มหาจักรพรรดิ พ่อพระใหญ่ เคยสั่งเสียให้ สร้างพระพุทธรูป มหาจักรพรรดิพระใหญ่ ไว้ที่ เกาะสมุย และ ที่ วัดพระแก้ว เกาะดอนขวาง ก่อนที่จะเสด็จ สวรรคต จนสำเร็จ

      ปี พ.ศ.๑๓๗๐ ที่ประชุมของ สภาโพธิ , สภาองคมนตรี และ สภาปุโรหิต มีมติลงโทษ ปลด จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร ออกจากตำแหน่ง จักรพรรดิ และให้ ลงโทษ โดยการให้ออกบวช เพื่อล้างบาปให้กับ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ เป็นที่มาให้ พระราชโอรส ของ จักรพรรดิ พ่อศรีพาลบุตร คือ เจ้าพระยาศรีพาลกลาง และ เจ้าพระยาศรีพาลเล็ก ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่ที่ กรุงศรีโพธิ์ ไม่พอพระทัย

ปี พ.ศ.๑๓๗๐ มหาราชา ปะรุง ปะตะตัน แห่ง อาณาจักรม้าตาราม เกาะชวา ส่งคณะราชทูต ไปถวายเครื่องราชบรรณาการ แด่ ฮ่องเต้เซี่ยนจง แห่ง มหาอาณาจักรจีน

(อาณาจักรทะเลใต้ ภาค ๒ หน้าที่ ๒๕)

ปี พ.ศ.๑๓๗๐ เจ้าพระยาศรีพาลกลาง และ เจ้าพระยาศรีพาลเล็ก พระราชโอรส ของ จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่ที่ กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) ตัดสินใจ นำกำลังทหาร เข้ายึดพระราชวังหลวง ที่เกาะดอนขวาง เพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจของ ตระกูลศรีพาลบุตร แต่ มหาจักรพรรดิพ่อกิตติ(กุณลนพ) และ นายกพ่อคุณอรรณพ พร้อมไพร่พล สามารถหลบหนีลงเรือสำเภา แล้วออกเรือสำเภา มุ่งหน้าแล่นตรงไปยัง แคว้นปัตตานี ได้สำเร็จ

 

      ปี พ.ศ.๑๓๗๐ เจ้าพระยาศรีพาลกลาง และ เจ้าพระยาศรีพาลเล็ก พระราชโอรส ของ จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่ที่ กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) ได้ส่งพระราชสาส์น ไปยัง จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร ณ เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญให้ จักรพรรดิพ่อศรีพาลบุตร ซึ่งเป็นพระราชบิดา เสด็จจาก เมืองนครศรีธรรมราช ขึ้นมาปกครอง สหราชอาณาจักรเสียม กรุงศรีโพธิ์ ตามแผนการที่กำหนด

Visitors: 55,673