รัชกาลที่ ๘ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่(พ.ศ.๑๓๖๙-)

 

 

 

 

 

 

 

 

รัชกาลที่ ๘ 

มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่(พ.ศ.๑๓๖๙-) 

 

ปี พ.ศ.๑๓๖๙ เมื่อ มหาจักรพรรดิพ่อสิริกิตติ(พ.ศ.๑๓๔๕-๑๓๖๙) สวรรคต นั้น จักรพรรดิพ่อพระใหญ่ ก็เสด็จจาก กรุงตาม้ากลิงค์(นครศรีธรรมราช) มาทำพิธีมหาไชยาบรมราชาภิเษก ณ บนยอด ภูเขาสุวรรณคีรี เป็น มหาจักรพรรดิ ของ สหราชอาณาจักรเสียม กรุงศรีโพธิ์ มีพระนามว่า มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่(พ.ศ.๑๓๖๙) โดยมี พ่อเจ้าพระยากิติ เป็น จักรพรรดิ ณ กรุงตาม้ากลิงค์(นครศรีธรรมราช) และมี พ่อศรีพาลบุตร เป็น นายก ของ สหราชอาณาจักรเสียม กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) เป็นรัชกาลที่-

ปี พ.ศ.๑๓๖๙ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่(พ.ศ.๑๓๖๙) ขึ้นครองราชย์สมบัติ อยู่ได้เพียง ๓ เดือน นายกศรีพาลบุตร ได้ลวงนำไปเสด็จประพาสหมู่เกาะต่างๆ พร้อมกับนำกำลังทหาร ลอบซุ่มโจมตี ขบวนเสด็จ ของ มหาจักรพรรดิพ่อใหญ่ ที่เกาะสมุย แล้วปล่อยข่าวว่า ข้าศึกลอบโจมตี ต้องหนีกันไปคนละทิศ คนละทาง มหาจักรพรรดิพ่อใหญ่ ถูกข้าศึกนำไปสังหาร เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น นายกศรีพาลบุตร ก็นำทหาร เข้ายึดครอง พระราชวังหลวง บริเวณ ภูเขาสุวรรณคีรี ประกาศเป็น จักรพรรดิ ตามที่กฎมณเฑียรบาล กำหนด

 ปี พ.ศ.๑๓๖๙ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่(พ.ศ.๑๓๖๙) บาดเจ็บสาหัส อยู่ที่ เกาะสมุย มีประชาชนชาวเกาะสมุย มาช่วยเหลือ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ เป็นเหตุให้ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ ได้เล่าข้อเท็จจริงให้ประชาชนชาวเกาะสมุย ที่เข้ามาช่วยเหลือ ให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมกับสั่งเสียให้ประชาชนชาวเกาะสมุย ร่วมกันสร้างเทวรูป มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ ไว้ ที่เกาะสมุย เพื่อใช้เป็นที่สิงสถิตของ ดวงพระวิญญาณ ของ มหาจักรพรรดิ พ่อพระใหญ่ เพื่อช่วยผดุงไว้ซึ่ง ความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งจะทำให้ เกาะสมุย เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยว และความยุติธรรม ซึ่งมีชื่อเสียงออกไปทั่วโลก ในอนาคต หลังจากนั้น ประชาชนชาวเกาะสมุย ได้ช่วยกัน จัดหาเรือ เพื่อนำ มหาจักรพรรดิ พ่อพระใหญ่ เดินทางไปยัง พระราชวังหลวง ภูเขาสุวรรณคีรี เกาะดอนขวาง

ปี พ.ศ.๑๓๖๙ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่(พ.ศ.๑๓๖๙) บาดเจ็บสาหัส แต่ ประชาชน พยายามนำหลบหนี จากเกาะสมุย เข้ามาที่ วัดพระแก้ว เกาะดอนขวาง กรุงศรีโพธิ์(ไชยา) เป็นผลสำเร็จ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เจ้าพระยาศรีพาลบุตร เป็นกบฏ รับสั่งให้ แจ้งข่าวให้ จักรพรรดิพ่อกิตติ กรุงศรีธรรมราช รับทราบ พร้อมกับสั่งเสียให้ สร้างพระพุทธรูป พระใหญ่ ไว้ที่ เกาะสมุย และ ที่ วัดพระแก้ว ก่อนที่จะเสด็จ สวรรคต

 

ปี พ.ศ.๑๓๖๙ ก่อนที่ มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่(พ.ศ.๑๓๖๙) จะเสด็จสวรรคต นั้น มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ ได้เล่าข้อเท็จจริงให้ประชาชนที่ช่วยเหลือ ทราบข้อเท็จจริง พร้อมกับสั่งเสียให้ประชาชน ร่วมกันสร้างเทวรูป มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ ไว้ ณ วัดพระแก้ว และ ที่เกาะสมุย เพื่อผดุงไว้ซึ่ง ความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นในดินแดนสุวรรณภูมิ ตามที่ มหาจักรพรรดิ พ่อพระใหญ่ สั่งเสีย หลังจากนั้น มหาจักรพรรดิพ่อพระใหญ่ ได้เสด็จสวรรคต อย่างสงบ

Visitors: 55,671