รัชกาลที่ ๔๕ มหาจักรพรรดิ พ่อปราลัมพัฒนา กรุงศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๑๗๗๘-๑๗๗๙

 

 

 

 

 

 

 

 

รัชกาลที่ ๔๕ 

มหาจักรพรรดิพ่อปราลัมพัฒนา 

กรุงศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๑๗๗๘-๑๗๗๙

 

      ปี พ.ศ.๑๗๗๘ เมื่อ มหาจักรพรรดิพ่อมาฆะ(๑๗๕๖-๑๗๗๘) สวรรคต ในสงคราม ณ อาณาจักรศรีลังกา จักรพรรดิพ่อปรัมพัฒนา จึงได้ทำพิธีมหาไชยาบรมราชาภิเษก ณ ภูเขาสุวรรณคีรี กรุงสานโพธิ์(ไชยา) ขึ้นครองราชย์สมบัติ เป็น มหาจักรพรรดิพ่อปรัมพัฒนา(พ.ศ.๑๗๗๘-๑๗๗๙) กรุงศรีธรรมราช โดยมี นายกพ่อพระยาร่วงโรจน์ราช เป็น จักรพรรดิพ่อพระยาร่วงโรจน์ราช ว่าราชการ ณ กรุงสามโพธิ์(ไชยา) และมี พ่อศรีธรรมราช(พ่อสุรนารายณ์ที่-๖) เป็น นายก ของ สหราชอาณาจักรเสียม-หลอ กรุงศรีธรรมราช เป็นรัชกาลที่ ๔๕

ปี พ.ศ.๑๗๗๘ มหาจักรพรรดิพ่อปรัมพัฒนา(พ.ศ.๑๗๗๘-๑๗๗๙) แห่ง สหราชอาณาจักร เสียม-หลอ กรุงศรีธรรมราช พยายามทำสงครามขับไล่ กองทัพทมิฬโจฬะ ให้ออกไปจากดินแดน ของ สหราชอาณาจักรเสียม-ละโว้ เป็นผลสำเร็จ

ปี พ.ศ.๑๗๗๙ ฮ่องเต้เสี้ยนจง(กุบไบข่าน)(พ.ศ.๑๗๗๙-๑๘๓๗) ราชวงศ์มองโกล แห่ง มหาอาณาจักรจีน กรุงปักกิ่ง ได้ส่งกองทัพเข้าปราบปราม เขตต้าลี่ ได้แล้ว ก็ได้รุกเข้าไปในเขตแดน ของ พวกไป่เย่ และ พวกหมาน เผ่าต่างๆ คือดินแดน ของ อาณาจักรโกสมพี โดยเริ่มตั้งสำนักงานดูแลความสงบ ขึ้นมาใน เขตฟันทอง ด้วย

(สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ หน้าที่ ๑๓๓)

 

ปี พ.ศ.๑๗๗๙ มหาจักรพรรดิพ่อปรัมพัฒนา(พ.ศ.๑๗๗๘-๑๗๗๙) และ มหาราชาจันทร์ภานุ ยกกองทัพเรือ เข้าทำสงครามล้างแค้น โจมตียึดครอง อาณาจักรศรีลังกา กลับคืนอีกครั้งหนึ่ง ผลของสงคราม มหาจักรพรรดิ พ่อปรัมพัฒนา สวรรคต ในสงคราม ณ เกาะศรีลังกา มหาราชาพ่อจันทร์ภาณุ ต้องถอยทัพกลับคืน ดินแดนสุวรรณภูมิ

Visitors: 56,475